Danh mục: Chuyện

Những lặt vặt nhỏ xíu

Chuyện gặp gỡ bạn bè

Hôm này phải đặt tên là ngày gặp gỡ. Thật ra để có được ngày gặp gỡ này còn là một sự tình cờ nhờ đêm qua thức thật …

Chuyện đạp xe về nhà

Cái chuyện đạp xe về nhà là chuyện hết đỗi bình thường. Mà đáng nói hơn chính là lâu lắm rồi mới đạp liền một hơi trên đoạn đường …

Chuyện làm web cá nhân.

Thật ra cái tên miền kinvux.com này được mua từ cách đây mấy tháng. Từ cái thời Kin còn nhàn rỗi và bắt đầu có dã tâm làm điều …