Danh mục: Nghe

Những khi trầm, khi bổng của một bản nhạc nào đó đều làm trái tim có điệu nhịp riêng… Phải không?