Mọi thông tin trao đổi, liên hệ bạn có thể gửi đến cho Kin qua email:

kinvuxdotcom@gmail.com 

Kin check mail thường xuyên nên sẽ sớm trả lời mọi lời nhắn của bạn!

Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với Kin tại Facebook cá nhân:

Facebook Kin Vux

Trân trọng cảm ơn bạn!